Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
http://ckplapy.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
Jednosta oświatowa
966-205-35-72
podlaskie
Białystok
Łapy
Gen. Wł. Sikorskiego 15
18-100

85715-27-20

85715-22-22

ckplapy@wp.pl

ckplapy.pl

mgr Krzysztof Dobkowski

85715-22-22

85715-22-22

mgr inż.Jarosław Bajda

85715-27-20 wew. 24

85715-22-22

mgr Elżbieta Borowska

85715-27-20 wew. 23

85715-22-22

mgr inż. Kamil Puchalski

85715-27-20 wew. 23

ckplapy@wp.pl