Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

Zatrzymaj banner przewijany

RODO - klauzura do zapoznania się

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Szanując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. 1.   Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z działalnością ADO, czyli:

a)    w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)

b)    w związku realizowaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245),

c)    do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO

d)   do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy

e)    w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz ochrony fizycznej, na podstawie art 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe.

  1. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres: inspektor@ochronadanych.hub.pl
  2. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa
  3. ADO nie stosuje profilowania
  4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupelniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
  5. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać pisząc na adres: ckplapy@wp.pl, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
  6. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

ul. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2019 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Puchalski
Ilość wyświetleń: 155
05 sierpnia 2019 10:29 (Kamil Puchalski) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2019 10:33 (Kamil Puchalski) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2019 10:27 (Kamil Puchalski) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl