Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

Zatrzymaj banner przewijany

RODO - klauzura do zapoznania się

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. L119/1 z 04.05.2016r. – dalej RODO – informujemy, że:

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani skontaktować się
w sprawie ochrony swoich danych osobowych; kontakt e-mail: justyna.lapinska@vp.pl, kontakt telefoniczny 85 715 27 20 wew. 21. Korespondencję można także kierować na adres : Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ul. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa
w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2019 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kamil Puchalski
Ilość wyświetleń: 38
14 stycznia 2019 10:33 (Kamil Puchalski) - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2019 10:27 (Kamil Puchalski) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl